La Banca - Vorbim despre Bani, Documente, Conturi, Depozite , Dobanzi, Taxe

At the Bank – Let’s talk about money, documents, accounts, deposits, interest rates, taxes
↓ ↓ ↓ Asculta Dialogul cu Playerul de mai jos ↓ ↓ ↓
Dialog Audio

↓ ↓ ↓ Exercitii de Verificare si Intelegere Dialog ↓ ↓ ↓
a. Raspundeti cu Adevarat sau Fals la urmatoarele întrebari:

a. Answer the following questions with True or False:

1. Marian merge la banca pentru a deschide un cont de afaceri.
1. Marc goes to the bank to open a business account.

2. Pentru a deschide un cont Marian trebuie sa completeze un formular.
2. To open an account, Marc has to complete a form.

3. Functionarul bancar ii ofera lui Marian toate informatiile necesare.
3. The bank clerk offers Marc all the necessary information.

4. Marian nu face nici un depozit bancar.


4. Marc doesn’t make any bank deposit.

5. Contul deschis de Marian poate fi utilizat atat de persoanele fizice, cat si de cele juridice.
5. The account opened by Marc can be used by both natural and legal persons.


b. Alcatuiti propozitii cu urmatoarele cuvinte: depozit, a lichida un cont, a deschide un depozit in valuta, inflatie, scadenta.

b. Make sentences with the following words: deposit, to close an account, to open a foreign currency account, inflation, due date.

Celorlalti le-a placut si :Leave a reply

---