Reintregirea Familiei - Muncim cu Contract de Munca intr-o tara straina si mergem sa cerem Informatii pentru a aduce un membru al familiei langa noi

Family Reunion – We are employees in a foreign country and we go ask information about how to bring a family member to us
↓ ↓ ↓ Asculta Dialogul cu Playerul de mai jos ↓ ↓ ↓
Dialog Audio

↓ ↓ ↓ Exercitii de Verificare si Intelegere Dialog ↓ ↓ ↓
a. Tradu dialogul in limba engleza cu ajutorul dictionarului si:
a. Translate the dialogue into Romanian with the help of a dictionary and:

1. scoate cuvintele si expresiile noi.
1. take out the new words and phrases.

2. alcatuieste cate o propozitie cu fiecare din ele.
2. make sentences with each of them.

3. verifica traducerea facuta de tine cu traducerea oficiala.
3. check your translation with the official one.

4. gaseste cate 2 sinonime si 2 antonime pentru cuvintele noi.4. find two synonyms and two antonyms for the new words.

b. Scrie o compunere de aproximativ 10 randuri in care vei vorbi despre parinti care pleaca in strainatate pentru un job mai bine platit si isi lasa copiii acasa.

b. Make a composition of approximately 10 lines in which you talk about parents who go abroad for a better job and leave their children at home.

c. Identifica primele 7 pronume interogative din dialog si alcatuieste propozitii cu ele.

c. Identify the first 7 interrogative pronouns and make sentences with them.

d. Gaseste 11 Pronume Personale la Singular si pune-le la Plural. Ce modificari vor suferi verbele?

d. Find 11 Personal Pronouns in the singular and put them in the plural. What changes do the verbs undergo?

e. Compara avantajele si dezavantajele dintre a accepta un loc de munca cu bani mai putini, dar aproape de familie si un loc de munca cu bani mai multi, dar departe de familie.

e. Compare the advantages and disadvantages between accepting a lower-paying but closer to family job and a better-paying but far from family job.

Celorlalti le-a placut si :Leave a reply

---